Vatten & Fiskeregler

Vatten & Fiskeregler

Klubbens fiskekort skall alltid medföras vid fiske och skall på anfordran uppvisas för tillsynsman, klubbstyrelsen och Sollentuna kommun personal. Varje medlem har ett eget ansvar att veta vilka regler och områden man får fiska i. Följs inte reglerna kan det sluta i böter/ fråntagande av fiskeutrustning. Är ni medlemmar i klubben kan även ert medlemskap upphöra.


Klubben arrenderar fiskerätt i sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Väsjön och Rösjön av Sollentuna kommun. Nedanför finns kartor och regler som ska följas när man fiskar i dessa vatten.


Vi i styrelsen förespråkar catch and release på fisken i klubbens vatten. Vill man ta upp en fisk eller två för att äta är det helt ok då fisk är gott och nyttigt. Men tar ni upp fisk rekommenderar vi att ni följer Livsmedelsverkets kostråd angående ätandet av fisk i och med gamla och nya synderna som finns i vattnen.  Förklaring vad catch and release är: LÄNK

Livsmedelsverkets kostråd: LÄNKRegler för fiske i klubbens/kommunens vatten.


Gröna/Blåa Zonerna


  1. Endast fiske med handredskap är tillåtet samt angeldon. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.
  2. Du får använda max två spön per person vid sommarfiske. Sommarfiske innefattar handredskap, dragrodd och trolling.
  3. Max fem spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete.
  4. För gös och gädda gäller minimimåttet 40 cm, maximimått 75 cm samt max 3 gösar/gäddor per fiskedag. För abborre gäller maximimåttet 40 cm.
  5. Fiske får ej bedrivas för försäljning.
  6. Fiske får ej ske på eller intill plogad eller markerad isbana, samt ej vid badplats.
  7. Fisket är fritt i kommunens sjöar och vattendrag för personer upp till och med 15 år.


Det är även förbjudet att ta upp Asp och Ål. Får du det måste det gå tillbaka i vattnet.Karta vart man får och inte får fiska:


  • Grön Zon - Tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Blå Zon - Fiskeförbud från 1/4 - 30/6 annars tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Röd Zon - Ej tillåtet att fiska