Du är här:Start > Fiskeregler & Kartor

Fiskeregler

Klubbens fiskekort skall alltid medföras vid fiske och skall på anfordran uppvisas för tillsynsman och markägare, som Sollentuna kommun, Sköldnora Förvaltings AB och Anders Lettström. Varje medlem har ett eget ansvar att veta vilka regler och områden man får fiska i. Följs inte reglerna kan det sluta i böter/ fråntagande av fiskeutrustning. Är ni medlemmar i klubben kan även ert medlemskap upphöra.

Klubben arrenderar fiskerätt i sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Fjäturen, Väsjön och Rösjön av Sollentuna kommun och Sköldnora Förvaltnings AB (fiskekortet krävs ej för fiske i Edsviken) . Nedanför finns kartor och regler som ska följas när man fiskar i dessa områden.

Vi i klubben förespråkar catch and release på fisken i våra vatten. Förklaring vad catch and release är: LÄNK

För att ladda ner en pdf-fil med alla Regler och kartor tryck på länken - LÄNK

Regler för fiske i klubbens vatten.

 1. Lite olika regler för t.ex handredskap mellan Sköldnora och Sollentuna kommun. Läs nedanför vad som gäller.

  1.a - För Sollentuna kommuns vatten gäller:
  Max 2 st spön per person vid sommarfiske. Sommarfiske innefattar handredskap, dragrodd och trolling. Max 5 st spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.

  1.b - För Sköldnoras vatten gäller (delar av Norrviken och Fjäturen): Endast fiske med handredskap samt angledon (max 10 st/person) är tillåtet.

 2. För gös och gädda gäller minimimåttet 40 cm, maximimått 75 cm samt 3 gös/gädda per fiskedag. För abborre gäller maximimått 40 cm.

 3. Kräftfiske ingår inte i fiskekortet.

 4. Fiske får ej bedrivas för försäljning.

 5. Fiske får ej ske på eller intill plogad eller markerad isbana, samt ej vid badplats. Fiske från Sköldnoras bryggor är inte heller tillåtet. Hänsyn skall tas till allemansrätten samt boende vid strandkanten.

 6. Fiske är fritt i kommunens sjöar och vattendrag för personer upp till och med 15 år.*

* För att få vara med i klubben arrangemang måste man vara medlem. Låna båtar måste man vara medlem eller vara med någon med ett gästmedlemskap.


Kartor

Klicka på bilderna för att få dem större.

- Norrviken & Fjäturen -

Tänk på att Sköldnora Förvaltning AB och Sollentuna Kommun har olika regler för fisket.

- Sköldnora Förvaltnings vatten -

- Sollentuna kommuns vatten- Översjön -- Ravalen -- Väsjön -- Rösjön -