Du är här:Start > Aktiviteter > Fisketillsyn

Fisketillsyn

Klubben har ansvar att ha fisketillsyn i vattnen vi arrenderar. Är du medlem i klubben och är en person som fiskar mycket i klubbens vatten. Då kan du vara personen vi söker.

Fisketillsynens uppgift är att hålla t.ex tjuvfiske borta från våra vattnen. Detta för att vi ska bland annat ha en långsiktig hållbarhet för fisken i kommunens vatten. Som fisketillsynsman har man ansvaret att se om de som fiskar i våra vatten har fiskekort. Saknas fiskekort kan det delas ut böter eller fråntas fiskeutrustning.

Klubben står för utbildningskostnaden om det behövs. Upplägget kommer vara så att man får lägga viss tid i månaden för fisketillsynen.

För att kunna bli tillsynsman måste man vara ostraffad sedan 5 år tillbaka och minst 18 år.

Är du intresserad av att bli tillsynsman eller bara har funderingar runt det, kontakta denna mailadress fisketillsyn@sollentunaafk.se