Vårmöte 2017

Nu är det dags för vårmötet för SAFK. Alla medlemmar är välkomna!

Kallelse

Datum: 2016-04-20
Tid: 19.00
Plats: Lillies väg 2, 192 74 Sollentuna, Viby

Nedanför finns mötets material för att läsa och utskrift.
- Kallelse och dagordning: LÄNK
- Förslagen på ändrade stadgar: LÄNK
Paragraf 5,6 och 16 är de som ska röstas på då de andra paragraferna är godkända från extramötet och årsmötet.
- Stadgar SAFK 1981-12-08: LÄNK
- Stadgar SAFK 2003-04-23: LÄNK

Med vänliga hälsningar
/Jonas Roos (Ordförande)