STYRELSEN 2017

Ordförande: Jonas Roos
Sekreterare: Bert Myde
Kassör: Paul Draghici
Fisketillsynsansvarig: Roger Strömberg
Revisorer: Lena Höijer / Lars Moqvist