Års- och vårmöte

Det hålls två årsmöten. Ena på vintern och den andra på våren. Här har medlemmar möjlighet att vara med och bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och hur klubben ska skötas under året.

Årsmötet hålls under är under november och där väljs styrelsen in om någon styrkeposition går ut. Vårmötet är ett genomgångsmöte för sista halvan av året och brukar vara under april. Medlemskapskostnader röstas igenom under detta möte.

Alla medlemmar är välkomna att komma. Plats och tid kommer upp på klubben hem- och facebooksidan.